نام کتاب : حکیم باشید هشت
دارو شناسی و دارو سازی اسلامی
مولف : محمد علی اخوان