نام کتاب: اپلیکیشن فرزندانم علم دارند
مولف: محمد علی اخوان

آدمی شگفت ترین مخلوق خداوند و والاترین نشانه قدرت حق است. انسان مخلوقی است که برای خلیفة اللهی آفریده شده و این مهم جز با تربیت حقیقى میسر نمى شود.

حقیقت انسان، حقیقتى آسمانی و ملکوتى است که جز با تربیتى حقیقى شکوفا نمى شود و اگر انسان با تربیتى الهى به سوى حقیقت خویش سیر نکند، در مرتبه طبیعت حیوانی خود متوقف مى ماند. وصد البته با تربیت دینی مى تواند به حقیقت وجود خویش دست یابد و متصف به والاترین کمالات شود. خداى متعال در این باره یادآور شده است <لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في‏ أَحْسَنِ تَقْويمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِين* إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيرُ ممْنُون>  هر آینه انسان را در نیکوترین صورت آفریدیم. آن گاه او را به پایین ترین مراتب نازل کردیم. مگر آنان که ایمان آوردند و کارهاى شایسته کردند، پس ایشان را مزدى بى پایان و بى منت است.

امام خمینى (ره) درباره سیر تربیت انسان مى فرماید: «انسان مراتب سیرش از طبیعت است تا مافوق طبیعت، تا برسد به آنجایى که مقام الوهیت است. سیر از طبیعت تا رسیدن به مقامى که غیر از خدا هیچ نبیند. این موجود قابل این است که از این طبیعت سیر بکند و تمام معنویتها را در خودش با تربیت صحیح ایجاد بکند و برسد به مقامى که حتى فوق مقام ملائکة الله باشد...»

پیام آوران الهى آمده اند تا زمینه هاى چنین تحولى مقدسى را فراهم کنند، انسان را از مرتبه اسفل به اعلا بکشانند و از ظلمات حیوانیت به نور انسانیت برسانند. تربیت در سنت پیام آوران الهى خروج از ظلمات به سوى نور است و کتاب انبیا، کتاب تربیت انسان است.

در این نوشتار مهارت‌های تربیت فرزند در قالب 2۰ قانون بر اساس آیات و روایات بررسی شده است تا سبک تربیتی فرزندانمان را بر مبنای آموزه‌های قرآن کریم و اهل بیت تنظیم نماید.

در این قوانین، اصولی مرتبط با ذکر مستندات به هم پیوسته که به اختصار بوده، ضمن تاکید بر مستندات قرآنی و روایی در پاورقی از توضیحات و تکرار مستندات پرهیز شده است.

 

---------------

 . امام خمینى(ره)، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهاى امام خمینى(ره)، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1361 1371 ش، ج 7، ص 282.