تباشیر چیست؟

۱- تباشیر را نرم بسایید و با آب بخورید. محرک و افزاینده نیروی جنسی اشخاص گرم مزاج خواهد شد.

۲-  تناول تباشیر و مالش محلول آن در علاج صرع در کودکان و در بیماری‏ فلج و فلج های ناگهانی حاصله از خونریزی مغزی و تشنج نافع است .

در طب اسلامی به راحتی آب خوردن کیست درمان می شود. هزینه ای حدود ۲ تا ۵ هزار تومان دارد.

بدانید عامل اصلی کیست ها همین روغن های خوارکی کارخانه ای با علامت استاندارد ایرانی و جهانی و ایزو و … هست. (روغن محلی مثل روغن زرد که از آب کردن کره گاوی بدست می آید یا روغن شحم گاو یا روغن زیتون استفاده کنید،البته نیازی نیست استاندارد باشد فقط طبیعی و سالم باشدآبدون هیچ گونه افزودنی بدون هیچ رنگ و اسانسی )

تباشیر با آب پیاز برای کیست بیضه:

پانصد گرم پیاز را در سه لیوان جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود.(شب موقع خواب)

تباشیر با آب سداب برای کیست کلیه:

دو قاشق غذاخوری سداب در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب

تباشیر با آب ترب برای کیست کلیه:

یک کیلو ترب سفید یا تربچه را در سه لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود.شب موقع خواب

تباشیر با آب رازیانه برای کیست ریه ها و سینه:

دو قاشق غذا خوری رازیانه در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان بافی بماند پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب

تباشیر با آب زیره سیاه برای کیست:

دو قاشق غذا خوری زیره سیاه در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان بافی بماند پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب

تباشیر با آب مرزنجوش برای کیست سر و مغز:

دو قاشق غذا خوری مرزنجوش در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان بافی بماند پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب

تباشیر با آب سنا برای کیست کبد و صفرا:

یک بسته سنا در یک لیوان آب جوش مانند چای به مدت ده دقیقه دم کرده و پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب.

تباشیر با آب انجدان برای کیست زانو ها:

دو قاشق غذا خوری انجدان در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان بافی بماند پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب

تباشیر با آب کاسنی برای کیست کبد:

دو قاشق غذا خوری کاسنی در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان بافی بماند پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب

تباشیر با آب کاسنی و آب سداب برای کیست میان کبد و کلیه:

دو قاشق غذا خوری کاسنی و سداب در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان بافی بماند پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب

باشیر با آب انیسون  برای کیست پستان و سینه خانم ها:

دو قاشق غذا خوری انیسون در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان بافی بماند پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب

تباشیر با آب انار برای کیست دهان:

بیست گرم تباشیر در یک لیوان آب انار حل کرده و میل شود. شب موقع خواب.

>> نکته: همزمان با این دارو تباشیر با آب مرزنجوش نیز تجویز می شود

تباشیر با آب ولرم برای کیست معده:

بیست گرم تباشر آسیاب شده در یک لیوان آب ولزم حل کرده و میل شود.

تباشیر با جوشانده اذخر برای کیست تخمدان خصوصا رحم:

تمام داروی اذخر بیست دقیقه در آب زیاد جوشانده و پس از سرد شدن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند.

نکته :مقدار آب و شکل ظرف به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

تباشیر با عسل:

به اندازه سطح کیست تباشیر آسیاب شده با عسل مخلوط کرده و روی موضع مالیده شود.

تباشیر با آب عسل برای کیست جاهای مختلف بدن که حامل ندارد:

بیست گرم تباشیر آسیاب شده در یک لیوان آب عسل حل کرده و میل شود. شب موقع خواب.

تباشیر با آب تره برای کیست طحال:

بیست گرم تباشیر آسیاب شده در یک لیوان آب تره حل کرده و میل شود. شب موقع خواب.

نکته:به دو شکل می توان آب تره تهیه کرد:

۱- سبزی تره را با چرخ کرده و یک لیوان از آن آب گرفت؛

۲- پانصد گرم تره را در چهار لیوان آب جوشاند تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با تباشیر مصرف شود.

تباشیر با آب زردک برای کیست چشم و بیضه:

بیست گرم تباشیر آسیاب شده در یک لیوان آب زردک (هویچ غیر فرنگی)حل کرده و میل شود. شب موقع خواب.

تباشیر برای کیست ورم ها (مثل گلو و…):

به اندازه لازم تباشیر روی موضع مورد نظر مالیده شود.

نکته: زمانی که تباشیر به‌تنهایی تجویز شود مانند بالا عمل شود چه موضع سطح ظاهری بدن باشد و چه روی زبان و یا داخل دهان باشد.