معرفی داروی بوی بد بدن موارد مصرف: برای درمان بوی بد بدن به اندازه لازم با آب خمیر درست کرده و در حمام  به مدت ۱۵ دقیقه به بدن مالیده و سپس شسته شود. برطرف کردن چربی سر و بوی بد دهان طریقه  مصرف: به اندازه لازم در آب حل کرده و چند دقیقه سر با آن شسته شود. میزان مصرف : حداقل باید ۲ قوطی مصرف شود که بسته به شدت و ضعف بیماری ممکن است این مقدار افزایش یابد.