نام کالا: هاضوم تقویت معده کاربرد این دارو ۱- هضم غذا ودفع مشکل غذاهای سنگین؛ علاوه بر هاضوم، مرکب دو و جامع با آب زیره(کمون) نیز تجویز می شود. ۲-رشد پرزهای موجود در معده و تقویت کننده معده؛ ۳-سوزش معده؛ ۴- دل درد ۵- ترش کردن بعد از غذا؛ علاوه بر هاضوم، مرکب دو و جامع با آب زیره(کمون) نیز تجویز می شود. ۶- ترش کردن و زیادی اسید معده؛ علاوه بر هاضوم، جامع با آب زیره(کمون) نیز تجویز می شود. ۷- برگشت غذا از معده(رفلکس). نکته: اگر برگشت غذا از مری باشد جامع با عسل میل شود. ۸- جلوگیری از تهوع ۱۰- حساسیت به لبنیات دستور مصرف: یک قاشق مرباخوری با کمی نمک قبل از غذا وبدون نمک بعد از غذا میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند. برای کودکان در آب حل شود و آب آن میل شود. ۹- افزایش دهنده اشتهادستور مصرف: برای افزایش اشتها یک قاشق مربا خوری نیم ساعت قبل از غذا میل شود.