نام دارو: سرد کننده (قثاء)  کاربرد: سرد کننده ی جنسی وگرمای بدن برای مردان وزنان، درمان عصبانیت، گر گرفتگی، بیش فعالی کودکان و غلبه صفرا. دستور مصرف: هر شب به اندازه پنج قرص میل شود در صورت پور و یا عسلی بودن به انداره دو فندوق میل شود نکته: ۱-سرد کننده با صفرابر و تقویت عصب مصرف می شود. ۲- برای افراد بیش فعال علاوه بر سرد کننده و صفرابر و تقویت عصب، آب کدوی تنبل(حلوایی) نیز تجویز می شود.