نام دارو:  ترش کردن معده طریقه مصرف: پس از مصرف غذا سه عدد میل شود فروشگاه سرای طب