نام دارو: جمع کننده کاربرد: ۱- بیرون آمدن رحم وقتی که رحم بیرون می آید مقداری داروی جمع کننده روی آن پاشیده شود. ۲- بیرون آمدن مقعد وقتی که مقعد بیرون می آید مقداری داروی جمع کننده روی آن پاشیده و جا زده شود ۳- پاره شدن تاندون و مینیسک و رباط دستورمصرف: به اندازه لازم با سرکه طبیعی انگور خمیر درست کرده و روی موضع گذاشته و با پلاستیک شب تا صبح شسته شود. ۴- شل شدن ماهیچه اسفنکتر مقعد و بی اختیاری مدفوع، براثر جراحی و ... دستورمصرف: به اندازه لازم با سرکه طبیعی انگور خمیر درست کرده و روی مقعد گذاشته وبا پلاستیک تا صبح بسته و صبح شسته شود. ۵- گشادی روده بزرگ، یک قاشق غذاخوری از دارو را با سرکه طبیعی انگور  محلول درست کرده و در مقعد تزریق شود. ۶- شل شدن شکم خانم ها بعداز زایمان دستورمصرف: به اندازه لازم از داروی جمع کننده با سرکه طبیعی انگور خمیر درست کرده و روی شکم مالیده و با پلاستیک بسته و صبح شسته شود. نکته: اگر پماد مفاصل و داروی جمع کننده همزمان برای یک موضع تجویز شود ابتدا داروی جمع کننده تا آخر مصرف شود و بعد از اتمام آن، درمان با پمادمفاصل شروع شود.