نام دارو: پروستات کاربرد: درمان پروستات دستور مصرف: هر ۱۲ ساعت ۴ قرص با کپسول مخصوص مردان