نام دارو: باه مردان کاربرد: ۱- درمان ضعف جنسی مردان دستور مصرف: به اندازه یک فندق شب موقع خواب میل شود. ۲- نازایی مردان دستور مصرف: آقا از هفتم قاعدگی خانم تا شب چهاردهم به اندازه یک فندق شب موقع خواب میل کند. ۳- تولید اسپرم را زیاد و حرکت آن را تقویت می کند. به همراه کاسنی و کور و مرکب چهار و دستور غذایی و دعای فرزند دار شدن . ۴- درمان دیر بالغ شدن پسران به همراه جزر ۵- تحریک کننده میل جنسی نکته: ۱- کسانیکه تعداد اسپرمشان کم است و یا حرکت و یا شکل اسپرمشان نامطلوب است باید آنقدر تین فیل و کور و کاسنی و مرکب چهار بخورند تا مشکلشان برطرف شود. ۲- اگر منی مرد سفید رنگ باشد امکان بچه دار شدن وجود دارد ولی اگر کمی زرد ویا طوسی یا قرمز رنگ باشد امکان بچه دار شدن وجود ندارد.