نام دارو: لخته خون کاربرد: برطرف کننده ی رسوبات خونی داخل بافتها ودردهای مربوط به آن مانند کمر درد. دستور مصرف: یک قاشق مرباخوری شب موقع خواب تا رفع کامل درد. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند. این دارو نیاز به تحویز حکیم طب اسلامی دارد. نکته: ۱- برای کمر درد(غیر سیاتیک) این دارو با داروی ابن مسعود و سویق نخود تجویز می شود؛ ۲- برای کمر درد ناشی از سیاتیک ناخن درمانی تجویز می شود، البته بعید نیست که برای دیسک کمر و یا هر کمر درد و پا درد و گردن دردی مفید باشد؛ ۳- دعای کمر درد و گردن درد نیز در این زمینه ها مفید است.