نام دارو: ابن مسعود کاربرد: ۱- تقویت کننده ی حافظه؛ ۲- درمان کمر درد: برای کمر درد و دیسک کمر با داروی لخته خون و سویق نخود و ناخن درمانی تجویز می شود. ۳- درمان قطره قطره شدن ادرار: ابن مسعود همراه با مرکب چهار تجویز می شود. ۴- بی اختیاری ادرار: ابن مسعود با مرکب چهار و اسپند تجویز می شود. ۴- رفع کننده بلغم؛ ۵- درمان گودی کمر. دستور مصرف : یک قاشق مربا خوری صبح ناشتا و شب موقع خواب به مدت بیست روز. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.