نام دارو: شیر افزا موارد مصرف: افزایش شیر مادران خصوصا در مواردی که شیر بسیار کم شده است. دو قاشق,مرباخوری شب موقع خواب میل شود. طرز مصرف : دو قاشق مرباخوری شب موقع خواب میل شود. حداقل ۴ قوطی مصرف شود که بسته به شدت و ضعف بیماری ممکن است این مقدارتا ۵ عدد افزایش یابد.