نام دارو: تقویت هوش تقویت هوش (لبان) یکی دیگر از داروهای طب اسلامی (آیت الله تبریزیان) است که برای افزایش هوش و ذکاوت، تقویت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، درمان خواب زیاد، افزایش میل جنسی و … توصیه می گردد. هوش که در واقع همان توانایی ذهنی است قابلیت های متعددی ار جمله استدلال، برنامه ریزی، حل مساله، تفکر، یادگیری و … را در برمی گیرد که در طب اسلامی آیت الله تبریزیان جهت افزایشن آن داروی تقویت ذهن (لبان) که بسیار موثر است توصیه می گردد. اگر کسی دو ساعت قبل از امتحان یا فعالیت فکری از این دارو به اندازه دو فندوق استفاده کند تاثیر فوق العاده ای می‌گذارد و البته برای مشکل ضعف جنسی هم داروی خوبی است.