نام دارو: فیبر رحم نحوه مصرف داروی فیبر رحم (لوز) / فیبروم: محتویات ظرف در آب فراوان به مدت  ۲۰ دقیقه جوشانده شود و بگذارید سرد شود. پس از سرد شدن نیم ساعت در آب پز آن بنشیند. با مصرف این دارو فیبر رحم خود را براحتی درمان کنید و از عمل جراحی سنگین و هزینه بر آن در امان بمانید.