نام کالا: پودر خولنجان کاربرد: ۱- بزرگ کننده ی اعضای بدن دستورمصرف: به اندازه نیاز با روغن زیتون خمیر درست کرده و روی موضع مالیده شود وشب تا صبح با پلاستیک بسته و صبح شسته شود. ۲- پایین آوردن بیضه ای که بالا رفته باشد یا از اول بالا بوده است دستورمصرف: مانند بالا عمل شود. نکته: ۱- در ایام استفاده ازاین دارو برای بیضه می بایست تخم مرغ محلی و پیاز سفید را با روغن زیتون سرخ کرده ومیل شود و همچنین کاسنی هم مصرف شود. ۲- اگر خولنجان بعداز دوره چهل روزه جواب نداد باید کور و کاسنی مصرف شود. ۳- میتوان همراه مصرف خولنجان از مرکب چهار و تین فیل نیز استفاده کرد. ۴- پرکننده چاله های جای جوش های قدیمی برای پر کردن چاله های جای چوش در صورت دو ساعت روی صورت بماند. نکته: دوره استفاده چهل روزه است