مناسب برای فصد و حجامت 
در صورت خرید بسته ۱۰۰تایی ۸۵ هزار تومان


محصولات مرتبط