حرز کبیر امام جواد علیه السلام حک شده برروی پوست آهو ۱۲۰ هزار تومان
بازوبند چرمی بدون حرز۲۰ هزار تومان 
قاب نقره ۱۸۰ هزار تومان