💡خواص

✅ تنظیم کننده فشار خون

✅ رفع درد مفاصل

✅ رفع عفونت

✅ ضد بلغم

✅ میکروبکش

✅ آنتی ویروس

⚖️وزن:یک کیلوگرم