فروشگاه اینترنتی محیا  در جهت ترویج فرهنگ تغذیه و درمان در طب اسلامی می باشد. تمام تلاش ما معرفی درست و منطقی رهنمود های اهل بیت
عصمت و طهارت و نهادینه کردن فرهنگ سلامت در جامعه اسلامی است. هدف ما معرفی طبی جدید نیست، هدف ما هدیه دادن سلامتی پایدار به شماست